Optima BL 1

Kính áp tròng Optima FW

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

Optima BL 1

Với độ dày trung tâm cực kỳ thấp, Oxi dẫn truyền nuôi giác mạc dễ dàng hơn. Bên cạnh đó,  độ dày thành kính hợp lý nên sử dụng khá thuận tiện.

Chất liệu: Polymacon

Hàm lượng nước : 38%

Bán kính cong : 8.7mm

Đường kính : 14.0mm

Đường kính vùng quang học: 9.00mm-10.00mm

Độ dày trung tâm: 0.035mm

Dãy độ: Từ -1.00 to -5.00 (bước nhảy 0.25 ) ;

Từ -5.50 to -9.00 (bước nhảy 0.50)

Quy cách: hộp 6 miếng