FK box
Freshkon Colors Fusion

Freshkon Colors Fusion

Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm:
Hàm lượng nước: 55%
Đường kính: 14.2mm
Bán kính cong: 8.6mm
Dãy độ: Từ -1:00 đến -6:00 (bước nhảy 0:25)

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

Freshkon Colors Fusion Freshkon Colors Fusion

colorsfusion baby aqua colorsfusion blooming pink colorsfusion brilliant brown colorsfusion cool green colorsfusion gleaming green colorsfusion glinting brown colorsfusion glittering blue colorsfusion groovy green colorsfusion hippie chestnut colorsfusion misty grey colorsfusion perky brown colorsfusion romantic violet colorsfusion shimmering grey colorsfusion sky blue colorsfusion warm hazel