2- Freshkon Alluring Eyes 1 Day
2- Freshkon Alluring Eyes 1 Day

Freshkon Alluring Eyes 1 Day

Hàm lượng nước: 58%
Bán kính cong: 8.6mm
Đường kính: 14.2mm
Dãy độ: Từ -0.50 to -6.00 (bước nhảy 0.25 )
Từ -6.00 to -10.00 (bước nhảy 0.50)

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

alluring-1-day

allluring winsome brown allluring mystical black allluring mesmeric black allluring magnetic grey