HÈ RỘN RÀNG CÙNG FRESHKON

HÈ RỘN RÀNG CÙNG FRESHKON THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH Từ ngày 10/06/2017, khi mua 1 hộp FreshKon màu 3 tháng, khách hàng có cơ hội nhận 1 chai nhỏ mắt Freshkon 10ml. CÁCH THỨC: 1. Mua 1 hộp FreshKon màu 3 tháng và điền thông tin vào bản khảo sát của nhãn hàng . 2. […]